Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DỰ GIỜ, THAO GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

11/3/2018 10:15:42 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                        

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DỰ GIỜ, THAO GIẢNG
NĂM HỌC 2018 – 2019

 

         Căn cứ Công văn số 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

Trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác dự giờ, thao giảng năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- Đánh giá năng lực giảng dạy của giáo viên, phân loại giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, góp ý những giáo viên năng lực còn hạn chế nhằm nâng cao trình độ, năng lực của mình đáp ứng với yêu cầu mới.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua Hai tốt trong đơn vị trường học, nâng cao chất lượng dạy – học của giáo viên và học sinh, qua đó nhằm giúp cho thầy cô học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Phát hiện nhân tố điển hình trong phong trào thi đua hai tốt từ đó nhân rộng các điển hình tiên tiến của phong trào trong tập thể tổ và trong nhà trường, đồng thời nhận ra được những khuyết điểm để khắc phục và rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Dự giờ:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dự ít nhất 1 tiết/1 giáo viên/năm học.

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn dự ít nhất 4 tiết/1 giáo viên/năm học.

- Giáo viên dự ít nhất 1 tiết/tuần.

- Giáo viên phải dự tất cả các giờ dạy thao giảng của các giáo viên trong trường.

2. Thao giảng:

- Mỗi giáo viên phải thao giảng ít nhất 2 tiết/năm học. Trong đó, có ít nhất có 1 tiết dạy có ứng dụng CNTT (khi đăng kí phải ghi rõ tiết nào sử dụng CNTT trong dạy học).

- Quy định thời gian thao giảng do các tổ chuyên môn sắp xếp. Nhưng phải đảm bảo 1 giáo viên/tiết/học kỳ.

3. Dự giờ thao giảng:

Các tổ chuyên môn cần sắp xếp bố trí sao cho việc dự giờ dạy thao giảng đảm bảo các yêu cầu sau:

- Môn học có 01 đến 02 giáo viên: Tổ chuyên môn thông qua lãnh đạo trường để mời giáo viên cùng bộ môn trường bạn đến dự và tham gia nhận xét, xếp loại giờ dạy; mỗi giáo viên phải có ít nhất 01 giờ dạy thao giảng được 02 người cùng bộ môn trở lên dự.

- Môn học có 03 giáo viên trở lên: mỗi giờ dạy có ít nhất 2/3 số giáo viên cùng bộ môn dự và nhận xét, xếp loại.

4. Nhận xét và xếp loại giờ dạy theo giảng:

Thực hiện tuần tự như sau:

 - Người dạy tự nhận xét, đánh giá giờ dạy của mình;

- Người dự lần lượt nhận xét ưu, nhược điểm giờ dạy thao giảng (ghi rõ vào biên bản họ, tên, nội dung nhận xét của từng người; người dự nào không có ý kiến thì ghi rõ là “không có ý kiến gì”.

- Trao đổi, thảo luận để có sự thống nhất đối với những ý kiến trái chiều, những vấn đề chuyên môn còn khúc mắc (nếu có);

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhận xét của đồng nghiệp, từng cá nhân cân nhắc để cho điểm đánh giá kết quả giờ dạy (công khai hoặc bỏ phiếu kín)

- Chỉ người giờ cũng bộ môn mới tham gia cho điểm; điểm giờ dạy là trung bình cộng các điểm của từng thành viên; điểm cho cao hơn hoặc thấp hơn 2,0 điểm so với trung bình cộng của các điểm còn lại thì không đưa vào tính.

- Tất cả các tiết dạy thao giảng đều phải được nhận xét, góp ý, đánh giá theo đúng quy định tại công văn số 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

- Thực hiện tốt có hiệu quả các hoạt động dự giờ thăm lớp, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm góp phần tích cực trong việc thúc đẩy hoạt động dạy và học trong nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng.

- Cần dự giờ, thao giảng rải đều các tuần trong năm học, tránh dự dồn ép vào các đợt thao giảng, hội giảng.

- Việc đánh giá tiết dạy (kể cả hội giảng cũng như dự giờ kiểm tra định kì hay đột xuất) phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn. Chú ý coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập, phát huy tính tích cực và hoạt động nhóm của học sinh.

- Các tổ chuyên môn phải xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ ngay từ đầu năm học.

- Trong tháng, tùy vào tình hình hoạt động các tổ chuyên môn có thể thao giảng chung hoặc tách riêng thành từng nhóm để thao giảng dự giờ.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

TT

Họ và tên GV

Dạy môn

HK I

HK II

Ghi chú

Tổ: Khoa học Xã hội

1

Dương Thị Ngọc Ánh

Âm nhạc

10/2018

 

 

Ngữ văn

 

1/2019

 

2

Đặng Đình Duy

Lịch sử

11/2018

2/2019

 

3

Nguyễn Thị Hải

Địa lý

10/2018

3/2019

 

4

Hoàng Thế Hiến

Ngữ văn

12/2018

 

 

 

 

GDCD

 

4/2019

 

5

Ngô Thị Ánh Nguyệt

Lịch sử

11/2018

2/2019

 

6

Hoàng Văn Tường

Ngữ văn

12/2018

4/2019

 

GDCD

 

4/2019

 

7

Trần Thị Liễu

Tiếng Anh

 

3/2019

Nghỉ sinh từ 8/2018-01/2019

8

Phan Thị Hồng Lam

Tiếng Anh

10/2018

 

HĐ nghỉ sinh từ 8/2018-01/2019

9

Trần Văn Trà

Mĩ thuật

12/2018

3/2019

 

Tổ: Khoa học Tự nhiên

1

Lê Việt Đức

Thể dục

11/2018

3/2019

 

2

Nguyễn Hải Lý

Tin học

10/2018

 

 

Toán học

 

4/2019

 

3

Phan Thị Minh

Sinh học

11/2018

1 và 2/2019

 

4

Lê Đức Toàn

Toán học

9/2018

 

 

Tin học

 

4/2019

 

5

Trần Thị Hồng Hợp

Vật lý

10/2018

 

 

Toán học

 

1 và 2/2019

 

6

Nguyễn Thanh Hằng

Hóa học

12/2018

3/2019

 

8

Giáo viên HĐ Toán-lí

Toán

12/2018

 

 

Vật lý

 

3/2018

 

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo dự giờ, thao giảng năm học 2018 - 2019 của đơn vị trường THCS Thanh Thạch. Với kinh nghiệm được tích lũy cùng với những cải tiến và các giải pháp mới, toàn thể cán bộ, giáo viên trường THCS Thanh Thạch quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

 

Nơi nhận:
- PGD (để b/c)
- Tổ CM (để t/h
- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Lương

 

 

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình