Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

11/3/2018 10:23:43 PM

 PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH
Số: 82/KH - THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thanh Thạch, ngày 04 tháng 9 năm 2018

     KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018 - 2019

 

         Căn cứ Công văn số 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

Trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế chỉ đạo tổ chức chuyên đề chuyên môn năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những biện pháp, sử dụng, vận dụng phương pháp nghiệp vụ sư phạm vào quản lý và dạy học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; chú trọng ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên trong tổ trao đổi kinh nghiệm với nhau trong công tác giảng dạy, cùng nhau xây dựng và tìm ra phương pháp, biện pháp hữu hiệu vận dụng vào công tác giảng dạy, giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao nhất.

- Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt- học tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành cho cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường.

- Xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT trong giảng dạy, các chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.v.v. Những vấn đề cần thiết, những vấn đề có tính bức xúc của bộ môn, những vấn đề được xem là khó đối với giáo viên trong công tác dạy học.

- Các giải pháp thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, những kinh nghiệm, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi của các giáo viên bộ môn.

- Việc sử dụng thiết bị dạy học theo hướng đổi mới, thực hiện tự làm và cải tiến các đồ dùng thiết bị dạy học; nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh và phát huy tính tích cực của học sinh trong các giờ thực hành thí nghiệm; các chuyên đề về thực hành thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, chống dạy học theo kiểu đọc-chép, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện phẩm chất, năng lực cho học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục THCS.

 - Lựa chọn Chuyên đề: những vấn đề nêu ra trong chuyên đề phải là những vấn đề “thiết thực, cấp bách”, là những vướng mắc mà giáo viên cần tháo gỡ trong chuyên môn.

- Chọn giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng để giao nhiệm vụ viết báo cáo và dạy minh hoạ chuyên đề

- Lựa chọn thời gian tổ chức chuyên đề cần phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy.

- Tổ chức thực hiện chuyên đề và lưu hồ sơ theo quy định của công văn số 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Dựa vào công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa, BGH nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Căn cứ vào tình hình đội ngũ, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, quy định của chuyên môn các cấp, nhà trường yêu cầu mỗi tổ chuyên môn thực hiện 03 chuyên đề/năm học (thực hiện trong học kỳ I – Có đăng ký cụ thể).

2. Đối với tổ chuyên môn:

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề của tổ trong năm học 2018-2019. Trong đó, thảo luận, lựa chọn những chuyên đề chuyên môn phù hợp với điều kiện dạy học và giáo dục của tổ để thực hiện

- Chọn cử giáo viên xây dựng và báo cáo chuyên đề, giáo viên dạy thể nghiệm hoặc làm sản phẩm thể nghiệm chuyên đề, lưu các loại hồ sơ theo đúng quy định của chuyên môn tại công văn số 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

* Đăng ký cụ thể:

TT

Môn

Nội dung chuyên đề

Người thực hiện

Dự kiến thời gian thực hiện

I

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

 

1

Ngữ văn

Dạy Ngữ văn địa phương trong chương trình THCS.

Ánh, Hiến, Tường

11/2018

2

Lịch sử

Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Lịch sử

Duy, Tường, Nguyệt

10/2018

3

GDCD

Âm nhạc

Địa lý

Tiếng Anh

Giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học GDCD, Địa lý, Âm nhạc, Tiếng Anh.

Ánh, Hiến, Tường, Hải, Liễu, Lam

12/2018

II

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

1

Toán học

Dạy các tiết ôn tập, luyện tập để nâng cao chất lượng đại trà

Lý, Toàn, Hợp

10/2018

2

Lý-CN-Tin

Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bộ môn vật lý, tin học, công nghệ

Lý, Hợp, Toàn, Minh

11/2018

3

Sinh-Hóa-Thể

Dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn

Minh, Hằng, Đức

12/2018

Trên đây là kế hoạch chỉ đạo tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018 -2019 của trường THCS Thanh Thạch. Đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề một cách cụ thể, phù hợp và mang lại hiệu quả cao, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.

 

       Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa
  • Lưu: VT, CM.                                                                Nguyễn Thanh Lương

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình