Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

3/9/2020 9:09:54 AM

     PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
 
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30
(Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
09/3

ng

- Phó Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp và nắm bắt tình hininhfhocj sinh theo thôn.

- Vệ sinh khuôn viên

- GV nhóm 1 nắm bắt tình hình học sinh theo thôn

- Vệ sinh khuôn viên

- Nghỉ học do dịch Covid-19

 

Chiều

- Phó Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp và nắm tình hình học sinh theo thôn.

- GV nhóm 1 nắm bắt tình hình học sinh theo thôn

- Vệ sinh khuôn viên

- Nghỉ học do virut Codvit-19.

 

Thứ Ba
10/3

Sáng

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

 

- Đồng chí Thắng, Oanh vệ sinh khuôn viên

- Nghỉ học do dịch Codvit-19 

 

Chiều

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

 

- Đồng chí Thắng, Oanh vệ sinh khuôn viên

- Nghỉ học do dịch Codvit-19

 

Thứ Tư
11/3

Sáng

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

 

- Đồng chí Thắng, Oanh vệ sinh khuôn viên

- Nghỉ học do dịch Codvit-19

 

Chiều

- Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

 

- Đồng chí Thắng, Oanh vệ sinh khuôn viên

 

 

Thứ Năm
12/3

Sáng

- Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp và nắm tình hình học sinh theo thôn.

- Vệ sinh khuôn viên

- GV nhóm 2 nắm bắt tình hình học sinh theo thôn

- Đồng chí Châu, Hương vệ sinh khuôn viên

- Nghỉ học do dịch Codvit-19

 

Chiều

- Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp và nắm tình hình học sinh theo thôn.

- GV nhóm 2 nắm bắt tình hình học sinh theo thôn

- Đồng chí Châu, Hương vệ sinh khuôn viên

 

 

Thứ Sáu
13/3

Sáng

- Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

  - Đồng chí Châu, Hương vệ sinh khuôn viên - Nghỉ học do dịch Codvit-19

 

Chiều

- Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

  - Đồng chí Châu, Hương vệ sinh khuôn viên

 

 

Thứ Bảy
14/3

Sáng

- Hiệu trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh khuôn viên trường lớp.

  - Đồng chí Châu, Hương vệ sinh khuôn viên - Nghỉ học do dịch Codvit-19

 

Chiều

 

- Đồng chí Châu, Hương vệ sinh khuôn viên  

 

CN
15/3

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 


KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện công tác chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của Virut Corona gây ra theo chỉ đạo của các cấp.

- Nắm bắt tình hình học sinh theo thôn.

- Lao động vệ sinh khuôn viên, chăm sóc các bồn hoa.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch:

 

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                Nguyễn Thanh Lương

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/24/2020 3:44:57 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/24/2020 3:40:39 PM

  LỊCH TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUT COVID-19 GÂY RA 2/17/2020 7:57:55 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/17/2020 7:50:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 2/8/2020 4:13:53 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 2/3/2020 9:29:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 1/19/2020 8:18:24 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/7/2020 8:52:52 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/23/2019 9:54:29 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/14/2019 7:35:18 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình