Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

6/29/2020 6:56:04 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
29/6

ng

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Chiều

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Thứ Ba
30/6

Sáng

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Cô Hợp, thầy Phú giám sát kiểm tra cuối năm lớp 5 tại Tiểu học Thanh Thạch từ 7h.

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Chiều

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Thứ Tư
01/7

Sáng

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Chiều

- Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Coi, chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Thứ Năm
02/7

Sáng

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Chấm kiểm tra học kỳ II.

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Nghỉ học

 

Chiều

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Chấm kiểm tra học kỳ II.

- Báo cáo điểm KT học kỳ II cho CM, GV bộ môn lớp 9 hoàn thành điểm vào sổ chính trước 17h30ph.

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Nghỉ học

 

Thứ Sáu
03/7

Sáng

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Chấm kiểm tra học kỳ II

-  GVCN lớp 9 hoàn thành xếp loại 2 mặt trước 8h15ph; cốt cán và giáo viên chủ nhiệm thông qua xếp loại 2 mặt khối 9 từ 8h30ph.

- Giáo viên bộ môn lớp 9 hoàn thành vào học bạ

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Nghỉ học

 

Chiều

- Tổ chức chấm kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020.

- Chấm kiểm tra học kỳ II - Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Nghỉ học

 

Thứ Bảy
04/7

Sáng

- Quản lý các hoạt động chuyên môn

-  GVCN hoàn thành xếp loại 2 mặt trước 8h15ph; cốt cán và giáo viên chủ nhiệm thông qua xếp loại 2 mặt từ 8h30ph; Kiểm tra đánh giá 2 mặt từ 9h30ph.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Nghỉ học

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động chuyên môn

- Hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.

- Báo cáo điểm KT học kỳ II cho CM, GV bộ môn các lớp 6, 7, 8 hoàn thành điểm vào sổ chính trước 17h30ph.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Nghỉ học

 

CN
05/7

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Tổ chức kiểm tra và chấm bài kiểm tra học kỳ II theo Kế hoạch,  văn phòng chuẩn bị đủ các điều kiện phục vụ công tác KT, chấm KT học kỳ.

- Chuyên môn chỉ đạo hai tổ chuyên môn, tổ văn phòng tiếp tục kiểm tra hồ sơ lớp 9, hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020, chậm nhất là ngày 04/7/2020.

- Giáo viên, nhân viê và học sinh hoàn thành trả sách cho thư viện.

- Công tác Y tế: Tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết theo kế hoạch.

- Lao động: Vệ sinh khuôn viên, tưới cây, các bồn hoa.

- Công tác Đoàn-Đội: Tiếp tục theo giỏi, nhắc nhở HS thực hiện các nội dung đã ký cam kết không tùy tiện tắm sông, khe, suối khi không có người lớn đưa đi.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Kiểm tra công tác coi và chấm kiểm tra học kỳ II, đánh giá xếp loại 2 mặt HS năm học 2019-2020, kiểm tra hồ sơ xét TNTHCS.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch:

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                           Nguyễn Thanh Lương

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 6/22/2020 9:00:14 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/15/2020 8:00:33 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 6/15/2020 7:49:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 6/15/2020 7:48:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/4/2020 8:07:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 4/28/2020 9:48:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/9/2020 9:09:54 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/24/2020 3:44:57 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/24/2020 3:40:39 PM

  LỊCH TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUT COVID-19 GÂY RA 2/17/2020 7:57:55 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình