Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Năm học 2020-2021)

9/1/2020 9:09:38 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
(Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
17/8

ng

- Hội đồng ra đề KT lại cho HS yếu làm việc từ 7h30ph.

- Hội đồng ra đề KT lại cho HS yếu làm việc từ 7h30ph.

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Những GV không ra đề, không ôn tập lao động vệ sinh khuôn viên.

- Lao động vệ sinh khuôn viên

- HS yếu học theo TKB

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Những GV không ra đề, không ôn tập lao động vệ sinh khuôn viên.

- Lao động vệ sinh khuôn viên

- HS yếu học theo TKB

 

Thứ Ba
18/8

Sáng

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Phục vụ công tác coi, chấm kiểm tra học kỳ II

- Kiểm tra học kỳ II theo lịch

 

Thứ Tư
19/8

Sáng

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Các hoạt động CM của từng nhân viên

- HS yếu học theo TKB

 

Chiều

- Duyệt đề KT lại từ 14h.

- Hội đồng duyệt đề KT lại làm việc từ 14h.

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Các hoạt động CM của từng nhân viên

- HS yếu học theo TKB

 

Thứ Năm
20/8

Sáng

- Duyệt đề KT lại  từ 7h30ph

- Hội đồng duyệt đề KT lại làm việc từ 7h30ph.

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Các hoạt động CM của từng nhân viên

- HS yếu học theo TKB

 

Chiều

- Tổ in sao đề KT lại làm việc từ 14h.

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Tổ in sao đề KT lại làm việc từ 14h.

- HS yếu học theo TKB

 

Thứ Sáu
21/8

Sáng

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Các hoạt động CM của từng nhân viên

- HS yếu học theo TKB

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu - Các hoạt động CM của từng nhân viên

- HS yếu học theo TKB

 

Thứ Bảy
22/8

Sáng

- Quản lý các hoạt động GD nhà trường

- Dạy ôn tập cho HS yếu

- Các hoạt động CM của từng nhân viên

- HS yếu học theo TKB

 

Chiều

 

 

 

 

 

CN
23/8

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Hoàn thành Kế hoạch ra đề, duyệt đề, in sao đề kiểm tra lại cho HS yếu năm học 2019-2020 (có các Quyết định kèm theo)

- Tổ chức ôn tập cho 8 HS yếu năm học 2019-2020 (có TKB dạy ôn tập cho các môn)

- Lao động vệ sinh khuôn viên.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                           Nguyễn Thanh Lương

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 6/29/2020 6:56:04 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 6/22/2020 9:00:14 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/15/2020 8:00:33 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 6/15/2020 7:49:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 6/15/2020 7:48:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/4/2020 8:07:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 4/28/2020 9:48:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/9/2020 9:09:54 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/24/2020 3:44:57 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/24/2020 3:40:39 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình