Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUT COVID-19 GÂY RA

2/17/2020 7:57:55 AM

     PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
 
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH TRỰC TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG VIRUT COVID-19
(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

TT

Ngày trực

Trực Lãnh đạo

Họ và tên GV, NV trực

Bảo vệ

Ghi chú

Sáng

Chiều

1

17/02/2020

(Thứ Hai)

Nguyễn Thanh Lương (0942063478)

Toàn thể GV, NV

Toàn thể GV, NV

Đinh Sỹ Sáu
( 0373869347)

 

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Toàn thể GV, NV

Toàn thể GV, NV

 

2

18/02/2020

(Thứ Ba)

Nguyễn Thanh Lương (0942063478)

Toàn thể GV, NV

Toàn thể GV, NV

 

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Toàn thể GV, NV

Toàn thể GV, NV

 

3

19/02/2020

(Thứ Tư)

Nguyễn Thanh Lương (0942063478)

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

 

4

20/02/2020

(Thứ Năm)

Nguyễn Thanh Lương (0942063478)

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

 

5

21/02/2020

(Thứ Sáu)

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

 

6

22/02/2020

(Thứ Bảy)

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

 

7

24/02/2020

(Thứ Hai)

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

Hợp, Hải, Hằng, Trinh,
Minh, Mai, Oanh, Lý

 

8

25/02/2020

(Thứ Ba)

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Hằng, Trinh, Phú, Đức, Hương, Châu

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

 

9

26/02/2020

(Thứ Tư)

Hoàng Thế Hiến

(0823300858)

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

 

10

27/02/2020

(Thứ Năm)

Nguyễn Thanh Lương

(0942063478)

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

 

11

28/02/2020

(Thứ Sáu)

Nguyễn Thanh Lương

(0942063478)

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

 

12

29/02/2020

(Thứ Bảy)

Nguyễn Thanh Lương

(0942063478)

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

Phú, Đức, Duy, Ánh, Hương, Châu, Thắng

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 2/17/2020 7:50:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 2/8/2020 4:13:53 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 2/3/2020 9:29:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 1/19/2020 8:18:24 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/7/2020 8:52:52 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/23/2019 9:54:29 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/14/2019 7:35:18 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/7/2019 8:44:54 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 11/29/2019 3:49:25 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/23/2019 7:43:46 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình