Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

9/21/2019 9:03:31 AM
Thực hiện từ ngày 02 tháng 9 năm 2019 đến khi có điều chỉnh giáo viên.

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020
(Áp dụng từ ngày 02/9/2019)

TT

HỌ VÀ TÊN

CM

NỘI DUNG

KN

TỔNG

1

Nguyễn Thanh Lương

Lý-CN

Công nghệ 9 (2)

HT

19

2

Nguyễn Hải Lý

Toán-Tin

Toán học 7, 9 (16) + TT (3)

TTCM

19

3

Lê Việt Đức

Thể dục

Thể dục 6, 7, 8, 9 (12) + HĐNG 9.1 (0,5) Chủ nhiệm 9.1 (4)

CN 9.1, TPCM

18,5

4

Phan Thị Minh

Sinh-CN

Sinh học 6,7,8,9 (12) + Chủ nhiệm 6 (4) + HĐNG 6 (0,5)

 TPCM

16,5

5

Lê Đức Toàn

Toán-Lý-Tin

Tin học 6, 7, 8, 9 (12) + Toán học 6 (4) + Công nghệ 8 (1,5)

 

17,5

6

Trần Hồng Hợp

Toán-Lý

Vật lý 6, 7, 8, 9 (8) + Toán học 8 (4) + CN 8 (4) + HĐNG 8 (0,5)

CN 8

16,5

7

Nguyễn Thanh Hằng

Hóa

Hoá học 8; 9 (6)+Công nghệ 6, 7 (5)+ HĐNG 7.2 (0,5)+CN 7.2 (4)

CN 7.2

15,5

8

Hoàng Thế Hiến

Văn-GDCD

GDCD 7, 9 (4)

PHT

19

9

Dương Thị Ngọc Ánh

Văn-Nhạc

Âm nhạc 6,7,8 (4) + Ngữ văn 7 (8) + TT (3)

TTCM

15

10

Hoàng Trọng Phú

Văn – Sử

Ngữ văn 6 (4) + Ngữ văn 8 (4) + Ngữ văn 9 (10)

 

18

11

Ngô Thị Ánh Nguyệt

Sử-CTĐ

GDCD 6, 8 (2) + TKHĐ (2)+TPT (9,5) + HN (0,5)

TPCM

14

12

Trần Thị Liễu

Tiếng Anh

Tiếng Anh 6, 7, 8, 9 (18)

 

18

13

Nguyễn Thị Hải

Địa lý

Địa lí 6,7,8,9 (10)+Chủ nhiệm 9.2 (4)+HĐNG 9.2 (0,5)

CN 9.2, TPCM

14,5

14

Đặng Đình Duy

Lịch sử

Lịch sử 6,7,8,9 (9)+HĐNG 7.1 (0,5)+CN 7.1 (4)

CN 7.1

13,5

15

Trần Văn Trà

Mĩ thuật

Mĩ thuật 6,7,8, 9 (6)

GVLT

6

 

 

 

 

 

231

               

 

Thanh Thạch, ngày 24 tháng 8 năm 2019
P.HIỆU TRƯỞNG

 

Hoàng Thế Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình