Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

BÁO CÁO

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀNTHÁNG 8 NĂM 2019

9/26/2019 10:45:20 AM
Căn cứ thực tế hoạt động cuả công đoàn. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS Thanh Thạch báo cáo hoạt động tháng 8 năm 2019 như sau:

LĐLĐ HUYỆN TUYÊN HÓA
CĐCS TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
 HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀNTHÁNG 8 NĂM 2019

 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

1. Kết quả đạt được:

- Đã phối hợp với nhà trường vận động CB, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; vận động học sinh ra lớp; làm tốt công tác PCGD.

- Đa số các đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của địa phương; nội quy, quy định của nhà trường.

- Đoàn viên và người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Lương)

- Không có đoàn viên và người lao động tham gia các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác VSMT, ATGT, phòng chống các dịch bệnh…(Lương, Đức, Lý, Châu)

2. Hạn chế, tồn tại:

- Đối với GV: Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, buổi sinh hoạt của nhà trường, công đoàn, tổ chuyên môn.

- Đối với HS: Sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt lớp, kết hợp với đoàn thể cấp xã, thôn tham gia vận động HS.

II. CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG:

1. Kết quả đạt được:

- Đã tiến hành làm tốt công tác thăm hỏi: Thăm con thầy Lý ốm

- Phân công, bố trí phòng ở nội trú cho GV, NV.

- Tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tham gia thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 và đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ (Liễu, Duy, Hằng, Nguyệt, Ánh)

2. Hạn chế, tồn tại:

- Cần động viên anh em công đoàn có mặt kịp thời với gia đình đồng nghiệp khi có hiếu, hỉ.

III. CÔNG TÁC NỮ CÔNG:

1. Kết quả đạt được:

- Đã vận động ĐV-LĐ nữ thực hiện đúng qui chế, qui định của ngành.

- Tham gia vận động HS ra lớp.

- Các giáo viên làm tốt công tác duy trì nề nếp, trật tự công tác chủ nhiệm.

2. Hạn chế, tồn tại:

Một số đoàn viên nữ chưa thực sự làm tốt công tác nội trú về giờ giấc sinh hoạt.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA:

1. Kết quả đạt được:

- Ban chấp hành đã tiến hành họp định kỳ để thông qua kế hoạch tháng.

- Giám sát các hoạt động của nhà trường.

- Theo dõi ngày giờ công.

2. Hạn chế, tồn tại:

                                Không

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN:

1. Kết quả đạt được:

Ban thanh tra nhân dân đã giám sát việc tựu trường, phân công GV; chuẩn bị khai giảng, vệ sinh trường lớp, tu sửa CSVC, mua sắm; giám sát việc công khai tài chính tháng 08.

2. Hạn chế, tồn tại: Kế hoạch hoạt động chưa cụ thể

 VI. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO KHÁC:

1. Kết quả đạt được:

- Các đoàn viên đã tham gia tích cực công tác chỉnh trang trường lớp, sửa chửa và trồng hoa kiểng trong khuôn viên trường.

- Tích cực luyện tập bóng chuyền nam – nữ để chào mừng Quốc khánh 2.9.

2. Hạn chế, tồn tại:

- Việc tập luyện bóng chuyền của một số đoàn viên chưa thật tích cực.

- Công tác vệ sinh một số khu vực chưa thật sạch theo yêu cầu.

VII. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN:

- BCH đã tham mưu với BGH phân công phân công phần hành một cách công bằng, khách quan, phù hợp cho giáo viên, nhân viên.

- Chỉ đạo đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

VIII. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI HỘI KHUYẾN HỌC:

 Đã liên hệ phối hợp với Hội khuyến học để làm tốt công tác vận động học sinh.

 

   

 

TM BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

 

 

Hoàng Thế Hiến

                                                           

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình