Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

9/7/2020 7:55:51 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04
(Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
07/9

ng

- Chào cờ

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

  - Chào cờ.

- Dạy học theo TKB.

- Chào cờ.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Chào cờ.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường 

  - Cô Minh, Cô Hải BDHSG

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học sinh giỏi môn Sinh, Địa học

 

Thứ Ba
08/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Họp HĐSP và Công đoàn tháng 9 từ 16h.

- Cô Minh, cô Hải BDHSG từ 13h30

- Họp HĐSP và Công đoàn tháng 9 từ 16h.

- Họp HĐSP và Công đoàn tháng 9 từ 16h.

- Học sinh giỏi môn Sinh, Địa học

 

Thứ Tư
09/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn từ 14h.

- Sinhb hoạt chuyên môn từ 14h.

- GVCN chỉ đạo lao động từ 16h.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Lao động từ 16h.

 

Thứ Năm
10/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tập huấn chính trị từ 14h.

- Tập huấn chính trị từ 14h.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

 

 

Thứ Sáu
11/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Giao ban

- Dạy học theo TKB.

- Giao ban

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Giao ban

- Học theo TKB

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tập huấn chính trị từ 14h.

 

- Tập huấn chính trị từ 14h.

- Tập huấn chính trị từ 14h.

 

 

Thứ Bảy
12/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Khai giảng năm học mới

- Dạy học theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB

 

Chiều

 

 

   

 

CN
13/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB.

- Thư viện tiếp tục cho HS mượn SGK sách tham khảo CM, GVCN kiểm tra và báo cáo cho CM về tình hình sách, vở, DCHT của HS đầu năm.

- GVCN tiếp tục vận động những HS vắng học đi học thường xuyên hơn (em Anh lớp 8.2)

- Công tác Y tế: Tuyên truyền, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện kế hoạch phong trào “chống rác thải nhựa” trong ngành giáo dục và đào tạo.

- Họp hội đồng tháng 9 năm 2020.

- Cán bộ QL, GV, NV tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (thầy Hiến phụ trách)

- Chuẩn bị phương án phòng chống bão, lũ (nếu có)

- Lao động vệ sinh, chăm sóc các bồn hoa.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Lương

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 9/1/2020 9:57:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 9/1/2020 9:35:53 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Năm học 2020-2021) 9/1/2020 9:09:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 6/29/2020 6:56:04 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 6/22/2020 9:00:14 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/15/2020 8:00:33 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 6/15/2020 7:49:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 6/15/2020 7:48:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/4/2020 8:07:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 4/28/2020 9:48:36 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình