Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

9/14/2020 7:42:21 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05
(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
14/9

ng

- Chào cờ

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

  - Chào cờ.

- Dạy học theo TKB.

- Chào cờ.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Chào cờ.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường 

  - BDHSG khối 8,9.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học sinh giỏi bồi dưỡng.

 

Thứ Ba
15/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tự kiểm tra việc trang bị SGK, tài liệu tham khảo.

- Hiệu trưởng dự hội nghị về công tác PCGD tại Đồng Lê.

- Tự kiểm tra việc trang bị SGK, tài liệu tham khảo.

- Tự kiểm tra việc trang bị SGK, tài liệu tham khảo.

 

Thứ Tư
16/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến từ 14.

- Thi tìm hiểu Pháp luật trực tuyến từ 14h.

- GVCN hướng dẫn học sinh thi pháp luật trực tuyến từ 15h.

 

- Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến từ 14h.

- Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

 

Thứ Năm
17/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Cô Oanh tập huấn PCGD tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Bình.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8, 9.

 

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Cô Oanh tập huấn PCGD tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Bình.

- Học sinh học bồi dưỡng.

 

Thứ Sáu
18/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Giao ban.

- Dạy học theo TKB.

- Giao ban.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Giao ban.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

 

 

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

 

 

Thứ Bảy
19/9

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB

 

Chiều

 

 

   

 

CN
20/9

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB.

- Tự kiểm tra việc trang bị SGK, tài liệu tham khảo theo các nội dung công văn hướng dẫn của ngành.

- GVCN tiếp tục vận động những HS đi học chưa chuyên cần.

- Công tác Y tế: Thực hiện theo Sổ tay đảm bão an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (nhân viên y tế trường học triễn khai thực hiện)

- Thực hiện kế hoạch phong trào “chống rác thải nhựa” trong ngành giáo dục và đào tạo.

- Cán bộ QL, GV, NV tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (thầy Hiến phụ trách)

- Lao động vệ sinh, chăm sóc các bồn hoa.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch.

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thanh Lương

                                                                                                                                             

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 9/7/2020 7:55:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 9/1/2020 9:57:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 9/1/2020 9:35:53 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (Năm học 2020-2021) 9/1/2020 9:09:38 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 6/29/2020 6:56:04 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 6/22/2020 9:00:14 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45 6/15/2020 8:00:33 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 6/15/2020 7:49:28 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 6/15/2020 7:48:10 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 5/4/2020 8:07:10 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình