Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

12/16/2020 10:16:37 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
(Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
07/12

ng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

  - Dạy học theo TKB

- Chào cờ đầu tuần

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Thứ Ba
08/12

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6, 7, 8.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học sinh tham gia BDHSG.

 

Thứ Tư
09/12

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Tổ chức họp HĐSP.

- Tham gia sinh hoạt CM

 

 

 

 

Thứ Năm
10/12

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- làm việc với đoàn kiểm tra phổ cập của tỉnh.

- BDHSG khối 6,7,8.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

 Các học sinh tham gia bồi dưỡng theo lịch

 

Thứ Sáu
11/12

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Giao ban.

- Dạy học theo TKB.

- Giao ban.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Giao ban.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- BDHSG khối 6,7,8.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

Các học sinh tham gia bồi dưỡng theo lịch

 

Thứ Bảy
12/12

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB

 

Chiều

-

 

CN
13/12

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB áp dụng từ  26.10.2020.

- dạy bù chương trình để đảm bảo tiến độ.

- GVCN tiếp tục vận động những HS đi học chưa chuyên cần.

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8, 9.

- Công tác Y tế: Thực hiện theo Sổ tay đảm bão an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (nhân viên y tế trường học triễn khai thực hiện).

- Lao động vệ sinh, chăm sóc các bồn hoa.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch.

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Liệu

                                                                                                                                          

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 11/30/2020 9:52:00 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/23/2020 9:40:19 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 11/23/2020 9:29:56 AM

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/9/2020 8:12:19 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 10/31/2020 9:47:35 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/26/2020 8:10:35 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 10/26/2020 8:06:30 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 10/11/2020 10:50:47 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 10/10/2020 10:50:24 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 10/10/2020 10:40:18 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình