Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

2/2/2021 11:02:52 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21
(Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
04/01

ng

- Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Hiệu trưởng thanh tra kiểm tra cuối học kỳ tại Lâm Hóa

- Coi kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch

- Làm công tác kiểm tra học kỳ I theo quyết định

- Kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch.

 

Chiều

- Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Hiệu trưởng thanh tra kiểm tra cuối học kỳ tại Lâm Hóa

- Coi kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch

- Làm công tác kiểm tra học kỳ I theo quyết định

- Kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch.

 

Thứ Ba
05/01

Sáng

- Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Hiệu trưởng thanh tra kiểm tra cuối học kỳ tại Lâm Hóa

- Coi kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch

- Làm công tác kiểm tra học kỳ I theo quyết định

- Kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch.

 

Chiều

- Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Hiệu trưởng thanh tra kiểm tra cuối học kỳ tại Lâm Hóa

- Coi kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch

- Làm công tác kiểm tra học kỳ I theo quyết định

- Kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch.

 

Thứ Tư
06/01

Sáng

- Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Hiệu trưởng thanh tra kiểm tra cuối học kỳ tại Lâm Hóa

- Coi kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch

- Làm công tác kiểm tra học kỳ I theo quyết định

- Kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch.

 

Chiều

- Phó hiệu trưởng tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I.

- Coi kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch

- Làm công tác kiểm tra học kỳ I theo quyết định

- Kiểm tra cuối học kỳ I theo lịch.

 

Thứ Năm
07/01

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Phó hiệu trưởng nộp bài kiểm tra về cụm 5

- Giáo viên chấm các bài kiểm tra theo đề trường

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

 Học bù theo TKB

 

Thứ Sáu
08/01

Sáng

- Nghỉ Tết dương lịch

- Dạy học theo TKB từ 11/01/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Nghỉ Tết dương lịch

- Dạy học theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Thứ Bảy
09/01

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB từ 11/01/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB

 

Chiều

-

 

CN
10/01

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB áp dụng từ  11.01.2021.

- Báo cáo điểm kiểm tra, chất lượng giáo dục theo quy định.

- GVCN tiếp tục vận động những HS đi học chưa chuyên cần.

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7, 8, 9.

- Công tác Y tế: Thực hiện theo Sổ tay đảm bão an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (nhân viên y tế trường học triễn khai thực hiện).

- Lao động vệ sinh, chăm sóc các bồn hoa.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch.

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Liệu

                                                                                                                                         

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/28/2020 10:46:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/16/2020 10:21:15 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/16/2020 10:20:21 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/16/2020 10:16:37 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 11/30/2020 9:52:00 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 11/23/2020 9:40:19 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 11/23/2020 9:29:56 AM

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 11/9/2020 8:12:19 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 10/31/2020 9:47:35 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 10/26/2020 8:10:35 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình