Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

4/23/2021 1:56:37 PM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
(Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
12/4

ng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 05/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8.

 

- Học sinh tham gia ôn thi HSG

 

Thứ Ba
13/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 05/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Lao động

- Lao động

- Lao động.

 

Thứ Tư
14/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

- Dạy học theo TKB từ 05/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Sinh hoạt tổ VP

- Học sinh ôn thi HSG

 

Thứ Năm
15/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 05/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy bù theo TKB

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB bù

 

Thứ Sáu
16/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 05/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Tổ chức Giao ban

- Tổ chức Họp HĐSP

- Giao ban

- Họp HĐSP

- Giao ban.

- Họp HĐSP

 

 

Thứ Bảy
17/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Dạy học theo TKB từ 05/4/2021.

- Thầy Đức tham gia công tác coi thi HSG cấp huyện tại Đồng Lê

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB

 

Chiều

- Thầy Đức tham gia công tác coi thi HSG cấp huyện tại Đồng Lê

- Cô Hương đưa học sinh đi thi HSG cấp huyện tại Đồng Lê - Học sinh giỏi khối 8 tham gia thi tại Đồng Lê.

 

CN
18/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

     

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB áp dụng từ  05.4.2021.

- GVCN tiếp tục vận động những HS đi học chưa chuyên cần.

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7, 8

- Công tác Y tế: Thực hiện theo Sổ tay đảm bão an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (nhân viên y tế trường học triễn khai thực hiện).

- Lao động trồng cây, vệ sinh, di chuyển cây sang vị trí mới, chăm sóc các bồn hoa, cây bóng mát đã trồng.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch.

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Liệu

                                                                                                                                        

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/29/2021 9:16:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/23/2021 2:25:54 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/23/2021 2:17:24 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 3/15/2021 9:29:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 3/11/2021 2:36:04 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 3/4/2021 7:13:46 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 2/26/2021 7:35:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 2/2/2021 11:02:52 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/28/2020 10:46:22 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/16/2020 10:21:15 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình