Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

5/5/2021 1:57:20 PM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
26/4

ng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy bù 

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học bù theo TKB

 

Thứ Ba
27/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

 

 

 

Thứ Tư
28/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

-

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy bù chương trình

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học bù theo TKB

 

Thứ Năm
29/4

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sinh hoạt chi bộ.

- Sinh hoạt Công đoàn

- Giao ban

- Sinh hoạt chi bộ

- Sinh hoạt Công đoàn

- Giao ban.

 

 

Thứ Sáu
30/4

Sáng

- Nghỉ Lễ 30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

 

Chiều

- Nghỉ Lễ 30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

 

Thứ Bảy
01/5

Sáng

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

 

Chiều

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5 - Nghỉ Lễ  Quốc tế lao động 01/5

 

CN
02/5

Sáng

- Nghỉ 

- Nghỉ 

- Nghỉ 

- Nghỉ 

 

Chiều

- Nghỉ 

- Nghỉ  - Nghỉ  - Nghỉ 

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB áp dụng từ  26.4.2021.

- GVCN tiếp tục vận động những HS đi học chưa chuyên cần.

- Tiếp tục Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7.

- Công tác Y tế: Thực hiện theo Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (nhân viên y tế trường học triễn khai thực hiện).

- Lao động trồng cây, vệ sinh, di chuyển cây sang vị trí mới, chăm sóc các bồn hoa, cây bóng mát đã trồng.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch.

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Liệu

                                                                                                                                        

 

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 4/23/2021 2:07:53 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 4/23/2021 1:56:37 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/29/2021 9:16:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/23/2021 2:25:54 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/23/2021 2:17:24 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 3/15/2021 9:29:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 3/11/2021 2:36:04 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 3/4/2021 7:13:46 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 2/26/2021 7:35:36 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 2/2/2021 11:02:52 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình