Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

5/14/2021 10:36:00 AM

       PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ
    
 TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 02/5/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

 

Thứ Hai
03/5

ng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy bù chương trình.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học bù theo TKB.

 

Thứ Ba
04/5

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Lao động.

- Lao động

- Lao động.

 

Thứ Tư
05/5

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy bù chương trình.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Thứ Năm
06/5

Sáng

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy học theo TKB từ 26/4/2021

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Chiều

- Quản lý các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Dạy bù chương trình.

- Hoạt động chuyên môn của từng nhân viên.

- Học theo TKB.

 

Thứ Sáu
07/5

Sáng

- Tổ chức kiểm tra cuối KH II

- Tham gia coi kiểm tra cuối KH II

- Tham gia phục vụ kiểm tra cuối KH II

- Kiểm tra cuối KH II

 

Chiều

- Tổ chức kiểm tra cuối KH II

- Tham gia coi kiểm tra cuối KH II

- Tham gia phục vụ kiểm tra cuối KH II

- Kiểm tra cuối KH II

 

Thứ Bảy
08/5

Sáng

- Tổ chức kiểm tra cuối KH II

- Tham gia coi kiểm tra cuối KH II

- Tham gia phục vụ kiểm tra cuối KH II

- Kiểm tra cuối KH II

 

Chiều

- Tổ chức kiểm tra cuối KH II

- Tham gia coi kiểm tra cuối KH II

- Tham gia phục vụ kiểm tra cuối KH II - Kiểm tra cuối KH II

 

CN
09/5

Sáng

- Nghỉ 

- Nghỉ 

- Nghỉ 

- Nghỉ 

 

Chiều

- Nghỉ 

- Nghỉ  - Nghỉ  - Nghỉ 

 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM

- Thực hiện Kế hoạch dạy và học theo TKB áp dụng từ  26.4.2021 và TKB dạy bù

- Kiểm tra cuối học kỳ II theo lịch.

- GVCN tiếp tục vận động những HS đi học chưa chuyên cần.

- Công tác Y tế: Thực hiện theo Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học (nhân viên y tế trường học triễn khai thực hiện).

- Lao động trồng cây, vệ sinh, di chuyển cây sang vị trí mới, chăm sóc các bồn hoa, cây bóng mát đã trồng.

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch.

                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Xuân Liệu

                                                                                                                                        

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 5/5/2021 2:07:31 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 5/5/2021 1:57:20 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 4/23/2021 2:07:53 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 4/23/2021 1:56:37 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 3/29/2021 9:16:48 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/23/2021 2:25:54 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 3/23/2021 2:17:24 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 3/15/2021 9:29:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 3/11/2021 2:36:04 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 3/4/2021 7:13:46 AM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình