Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8 NĂM 2019

9/26/2019 10:24:09 AM
Căn cứ chương trình hoạt động của Liên đoàn lao động huyện tuyên Hóa năm 2019 và thực tế của Công đoàn cớ sở trường THCS Thanh Thạch. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2019 như sau:

LĐLĐ HUYỆN TUYÊN HÓA
CĐCS TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
THÁNG 8 NĂM 2019

 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung:

- Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn ( 20/08/1888 – 20/08/2018), và 74 năm Cách mạng Tháng 08 và Quốc khánh 2.9.

- Thực hiện tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục.

- Vận động CB, GV, NV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Vận động HS ra lớp.

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của ngành, của địa phương; nội quy, quy định của cơ quan.

- Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Không tham gia các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt công tác VSATTP, ATGT, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, …

2. Biện pháp:

- Đối với GV: Tuyên truyền thông qua các cuộc họp, buổi sinh hoạt của nhà trường, công đoàn, tổ chuyên môn.

- Đối với HS: Sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt lớp, kết hợp với đoàn thể cấp xã, thôn tham gia vận động HS.

II. CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG:

1. Nội dung:

- Thăm hỏi, hiếu hỉ ( nếu có).

- Phân công, bố trí phòng ở nội trú cho GV, NV.

- Tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tham gia thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 và đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ.

2. Biện pháp:

- BGH Công đoàn phối hợp với BGH thăm hỏi kịp thời.

- BGH có kế hoạch phân công, bố trí phòng ở nội trú cho GV, NV.

- Tham mưu với BGH để bố trí ngày nghỉ, tiết nghỉ tạo điều kiện cho giáo viên tham gia thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 và đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ.

III. CÔNG TÁC NỮ CÔNG:

1. Nội dung:

- Vận động ĐV-LĐ nữ thực hiện đúng qui chế, qui định của ngành.

- Vận động HS ra lớp.

- Ổn định nề nếp, trật tự công tác chủ nhiệm.

- Theo dõi chế độ thai sản.

2. Biện pháp:

Đôn đốc, nhắc nhở ĐV-LĐ nữ tham gia đầy đủ.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TRA:

1. Nội dung:

- Họp ban chấp hành.

- Giám sát việc tu sửa CSVC, mua sắm, thu các loại quỹ đầu năm, thu nhận HS đầu cấp.

- Giám sát việc chuẩn bị tựu trường 01/08 và khai giảng.

- Theo dõi việc tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019 và triển khai chương trình hành động năm học 2019-2020.

- Theo dõi ngày giờ công.

2. Biện pháp:

 Giám sát, theo dõi, nắm số liệu.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN:

1. Nội dung:

- Giám sát việc tựu trường, phân công GV; chuẩn bị khai giảng, vệ sinh trường lớp, tu sửa CSVC, mua sắm.

- Giám sát việc vận động HS ra lớp.

- Giám sát việc công khai tài chính tháng 08.

- Thanh tra, xác minh khiếu nại, tố cáo. (nếu có)

2. Biện pháp:

 Theo dõi, giám sát, nắm số liệu, kiểm tra chứng từ.

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO KHÁC:

- Chỉnh trang trường lớp, sửa chửa và trồng hoa kiểng trong khuôn viên trường.

- Kiểm tra vệ sinh khuôn viên nhà trường.

- Luyện tập bóng chuyền nam – nữ để chào mừng Quốc khánh 2.9.

VII. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CHUYÊN MÔN:

-Tham mưu để phân công phân công phần hành một cách công bằng, khách quan, phù hợp cho giáo viên, nhân viên.

- Ôn và thi lại, xét lên lớp cho học sinh yếu

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

VIII. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI HỘI KHUYẾN HỌC VÀ HỘI CỰU GIÁO CHỨC:

 Liên hệ phối hợp với Hội khuyến học để làm tốt công tác vận động học sinh.

IX. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

  • Đ/c Hiến phụ trách tổ chức tuyên truyền, vận động và công tác chuyên môn.
  • Đ/c Nguyệt phụ trách đời sống, nữ công, thư ký công đoàn.
  • Đ/c Đức phụ trách công tác VHVN-TDTT.
  • Đ/c Thắng thực hiện kế hoạch kiểm tra.
  • Đ/c Hương hổ trợ công tác văn thư, thông kê số liệu công đoàn.
  • Các tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ công đoàn tại tổ, hỗ trợ chuyên môn.

 

 

 

TM BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

 

Hoàng Thế Hiến

                                                           

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Hoàng Thế Hiến

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình