Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên năm 2021

2/26/2021 7:47:42 AM
Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-PGDĐT ngày 17/02/2021 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng GV, CBQL cơ sở GDPT năm 2021 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường THCS Thanh Thạch xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng GV, CBQL của nhà trường năm 2021 như sau:

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình