Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức đi học trở lại sau nghỉ dịch Covid-19

5/4/2020 8:33:31 AM
Thực hiện Công văn số 132/PGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, Trường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 04 tháng 5 năm 2020

PHÒNG GD&ĐTTUYÊNHÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 15/KH-THCS

Thanh Thạch, ngày 29 tháng 4 năm 2020


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN DẠY HỌC SAU KHI NGHỈ DỊCH NĂM HỌC 2019-2020

 

         I. CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 • Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020 đối với THCS và THPT;
 • Căn cứ Công văn số 689/SGDĐT ngày 04/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
 • Căn cứ Công văn số 109/PGD&ĐT ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;
 • Căn cứ Công văn 687/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới;
 • Căn cứ Công văn số 823/SGDĐT-CTrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh;
 • Công văn 828/SGD ĐT-GDTrH ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

- Công văn số 132/PGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh; 

- Căn cứ Công văn số 133/PGD&ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa Phòng về việc hướng dẫn thực hiện chương trình dạy học sau thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ tình hình thực tếtrường THCS Thanh Thạch xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra như sau:

         II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tổ chức, triển khai thực hiện chương trình dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 theo đúng công văn chỉ đaọ của các cấp về giảm tải chương trình.

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho học sinh khi tham gia học tập tại trường cũng như trên đường đến trường và từ trường về nhà.

 

        III. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian thực hiện

- Tính đến nay (29/4/2020), trường đã hoàn thành Chương trình tuần 21 (tuần 3 của chương trình học kỳ II).

- Chương trình thực hiện trong thời gian còn lại: 9 tuần (đã giảm tải 5 tuần).

- Dự kiến thực hiện dạy chương trình sau khi giảm tải: Hoàn thành trước ngày 05/7/2020.

2. Chương trình cụ thể

Tuần 1: Từ ngày 04/5 đến ngày 09/5/2020 (DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2020 (DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 5: Từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 6: Từ ngày 08/6 đến ngày 13/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 7: Từ ngày 15/6 đến ngày 20/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 8: Từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2020(DH theo chương trình giảm tải)

Tuần 9: Từ ngày 29/6 đến ngày 04/7/2020(DH theo chương trình giảm tải, ôn tập, kiểm tra cuối năm)

Tuần 10, 11: Từ ngày 06/7 đến ngày 15/7/2020: Hoàn thành hồ sơ và tổng kết năm học 2019-2020.

 1. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày

         Nhà trường xây dựng thời khóa biểu dạy bù chương trình, phụ đạo học sinh yếu, kém, hạn chế về năng lực; dạy Hướng nghiệp, Hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện vào các buổi chiều trong tuần (Sẽ có lịch cụ thể)

 1. Hồ sơ phục vụ dạy học
 • Lịch báo giảng: Giáo viên thực hiện lên báo giảng theo tuần đúng với chương trình đã giảm tải và treo ở bảng từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và lên trên hệ thống vnedu.vn đầy đủ, kịp thời trước khi dạy.
 • Sổ soạn bài: Ký duyệt hàng ngày theo từng tiết học, buổi học, giáo viên chủ nhiệm ký duyệt vào cuối tuần, Phó hiệu trưởng kiểm tra, nhận xét vào cuối tháng.
 • Chương trình: Phân phối chương trình giảm tải theo môn, lớp đã được tổ chuyên môn và nhà trường phê duyệt (Gửi kèm theo kế hoạch này).
 • Đề kiểm tra: Đề kiểm tra định kỳ theo Công văn 1516/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình: Giáo viên ra đề kiểm tra theo đúng tiến độ chương trình và lưu đề theo quy định của chuyên môn.
 • Một số tài liệu khác.
 1. Phương án giãn cách học sinh tại trường, lớp học

        Thực hiện Công văn số 823/SGDĐT-CTrTT ngày 27/4/2020 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh; Công văn số 132/PGD&ĐT ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc thông báo đi học trở lại và hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh; Trường thống nhất hướng dẫn các lớp thực hiện giãn cách tại trường, lớp học như sau:

 1. Bố trí học sinh trong lớp học:  Nhà trường đã kê thêm bàn ghế, sắp xếp lại đảm bảo dãn rộng hết diện tích trong phòng.
 2. Tổ chức các hoạt động GD ngoài lớp học: Thực hiện giãn cách tối thiểu theo quy định tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế các hoạt động nhóm để học sinh hoạt động bảo đảm các khoảng cách và an toàn phòng dịch. Bố trí các khối lớp ra chơi xen kẽ không ra chơi đồng loạt, các lớp được ra chơi theo từng  khu vực không gian cách biệt nhau (có sơ đồ phân công cụ thể) và phân công giáo viên, nhân viên cùng quản lý, nhắc nhở học sinh. Cụ thể như sau:

- Lớp 6: Thầy Hoàng Trọng Phú (GVCN) và cô Cao Nữ Trinh (Giáo viên Tiếng Anh)

- Lớp 7.1: Thầy Đặng Đình Duy (GVCN) và Đinh Thị Kiều Oanh (Nhân viên Thư viện)

- Lớp 7.2: Cô Nguyễn Thanh Hằng (GVCN) và Nguyễn Hữu Thắng (Nhân viên thiết bị)

- Lớp 8: Cô Phan Thị Minh (GVCN) và cô Trần Thị Hồng Hợp (Giáo viên Toán -Lý)

- Lớp 9.1: Thầy Lê Việt Đức (GVCN) và thầy Nguyễn Hải Lý (Giáo viên Toán-Tin)

- Lớp 9.2: Cô Nguyễn Thị Hải (GVCN) và cô Dương Thị Ngọc Ánh (Giáo viên Ngữ văn)

- Nhân viên Y tế Võ Thị Châu theo dõi và quản lý chung học sinh toàn trường cả trong quá trình học tập và giờ ra chơi.

 1. Giao cho Y tế và Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện tuyên truyền, giáo dục ý thức vệ sinh phòng dịch thường xuyên đối với CBQL, GV và HS: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, xịt dung dịch sát khuẩn.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Đối với Lãnh đạo phụ trách chuyên môn

         - Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học sau khi nghỉ dịch Codvi-19 trình phòng phê duyệt và triển khai thực hiện.

         - Phụ trách chuyên môn chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng Phân phối chương trình giảm tải theo quy định và trình nhà trường phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo các tổ chuyên môn hực hiện các nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Điều lệ trường THCS và sự chỉ đạo của chuyên Phòng và Sở GD&ĐT.

 1. Đối với Tổ chuyên môn

        - Tổ chuyên môn xây dựng Phân phối chương trình giảm tải theo quy định và trình nhà trường phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Điều lệ trường THCS và sự chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.

 1. Đối với GVCN

        - Bám sát kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cụ thể, phù hợp, chú trọng phối hợp các nhiệm vụ chuyên môn và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

        - Phối hợp với nhân viên Y tế để tuyên truyền, tập huấn cho GV, NV và HS, nhắcnhở học sinh các lớp trong công tác vệ sinh, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, xịt dung dịch sát khuẩn.

 1. Đối với giáo viên bộ môn khác

        - Xây dựng Phân phối chương trình bộ môn theo đúng quy định giảm tải tại công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ và công văn số 109/PGD&ĐT ngày 09/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020;

 1. Đối với Ban đại diện CMHS (lớp/trường)

        Phối hợp với nhà trường để nhắc nhở con em mình trong công tác học tập và phòng, chống dịch bệnh theo quy định như: Đeo khẩu trang đúng cách từ nhà đến trường và từ trường về nhà, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xịt dung dịch sát khuẩn, súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên, giữ ấm cơ thể, tập thể dục thường xuyên, ăn chín, uống sôi, không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, không khả nhổ bừa bãi.

       * Công tác báo cáo: Trong hai tuần đầu đi học trở lại, nhà trường tổng hợp tình hình học sinh đi học trở lại và báo cáo kịp thời các tình huống đột xuất về Phòng GD&ĐT  trước 15h hằng ngày qua lãnh đạo và bộ phận phụ trách, email: tvnong_th@quangbinh.edu.vn; điện thoại: 0763194136.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh,  Y tế học đường và các bộ phận lien quan nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình phòng, chống dịch bệnh thuộc trách nhiệm quản lý./.

 

 

Nơi nhận:                                          

 • Phòng GD&Đ;
 • Tổ CM, Đoàn, Đội, Y tế;
 • Ban đại diện CMHS trường;
 • Lưu VT, đăng lên website trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lương

 

 

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình