Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT DỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

4/17/2020 7:59:50 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

Số: 10/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Thạch, ngày 16 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7

            Thực hiện công văn số 115/PGD&ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, trường THCS Thanh Thạch xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          - Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập;

-  Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

         2. Yêu cầu

         - Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.   

        II. Nội dung hoạt động

        - Thư viện có bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, học sinh (sau đây gọi chung là cán bộ, nhà giáo, nhân viên là người học) nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ  cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua Website của nhà trường tại địa chỉ http://thcsthanhthach.edu.vn/ và Email, Zalo, Facebook của nhà trường và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano tại trường.  

        - Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục thông qua hệ thống Email và mạng xã hội.

          - Vận động, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube...) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ. 

         - Tuyên truyền và khuyến khích phụ huynh đọc sách và hướng dẫn học tập cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử, học tập qua truyền hình, internet….); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi, học tập trực tuyến trên mạng qua kênh VTV7 của Đài truyền hình Việt Nam. 

         -  Phát động, tổ chức các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học tham gia các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc như: “Cuốn sách đầu tiên”, “Điểm sách hay”, cuộc thi “Đại sứ  văn hoá đọc năm 2020” do Bộ  Văn hóa, Thể  thao và Du lịch tổ chức, góp  phần  lan  toả  tình  yêu  đọc  sách  và  ý  thức  trách  nhiệm  với  cộng đồng  trong việc góp phần phát triển văn hoá đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời  theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại. 

        - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công văn 111/PGD&ĐT, ngày 13/4/2020 của Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa về việc tổ chức học trực tuyến trên Đài truyền hình Việt Nam.

         - Phát động quyên góp, ủng hộ kinh phí để mua bổ sung sách cho Thư viện của nhà trường với mức đóng góp cụ thể:

         + Cán bộ, giáo viên, nhân viên có mức lương từ 10 triệu trở lên đóng góp 50.000đ/người; cán bộ, giáo viên, nhân viên có mức lương dưới 10 triệu đóng góp 30.000đ/người;

         + Học sinh 2.000đ/em;

  • Tất cả các nội dung về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 của trường THCS Thanh Thạch được đang tải trên Website của nhà trường tại địa chỉ http://thcsthanhthach.edu.vn/ và gửi qua hệ thống email nội bộ của nhà trường và nhóm Facebook của các lớp.

        III. Thời gian tổ chức

        Nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 bắt đầu từ ngày 16/4 đến ngày 25/4/2020.

        IV. Tổ chức thực hiện

         1. Cán bộ Thư viện chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa trước ngày 27/4/2020.

         2. Các Tổ chuyên môn, các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phát động phong trào đọc sách trong thư viện đến từng học sinh của mình dạy, mình chủ nhiệm thông qua mạng xã hội facebook và Messenger.

        3. Các tổ chức, đoàn thể thông báo đến các thành viên của tổ chức mình kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam và quyên góp, ủng hộ sách và kinh phí để mua sách về cho Thư viện nhà trường trước 25/5/2020.

         4. Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam gắn với các hoạt động của tổ chức mình trong tháng 4/2020.

               Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đoàn thể trong nhà trường (để t/h);
- Lưu TV, VP

HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

Nguyễn Thanh Lương

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng

  Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2018-2019 10/31/2018 9:12:48 PM

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình