Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2018-2019

10/31/2018 9:12:48 PM

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HÓA
TRƯỜNG THCS THANH THẠCH

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN
NĂM HỌC 2018-2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

* Quy mô trường lớp

Khối lớp

Số lớp

Số học sinh

SGK

STK

SNV

Khối 6

1

54

1.201

1.524
(quyển)

324
uyển)

Khối 7

2

43

525

Khối 8

2

62

502

Khối 9

2

55

508

   Tổng  lớp

7

214

2.736

 

* Về đội ngũ: Cán bộ, giáo viên: Tổng số có 19 đồng chí. Trong đó:

Cán bộ quản lí: 01 đồng chí

Giáo viên: 13 đồng chí.

  Nhân viên: 05 đồng chí

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm hỗ trợ cấp sách báo của phòng GD hàng năm.

- Đảm bảo 100% học sinh có SGK để học tập, GV có đủ sách để giảng dạy.

- Ngoài sách cung cấp của phòng GD, nhà trường còn trích ra một số kinh phí để  mua  bổ sung tài liệu hàng năm  nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu đòi hỏi của cán bộ, giáo viên,và học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tập năm học 2018 – 2019.

- Được sự ủng hộ của các đoàn thể.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường cùng đội ngũ giáo viên của trường.

2. Khó khăn.

- Sách các loại còn ít: đặc biệt là SNV chưa đủ, sách tham khảo các môn KHTN, tủ sách pháp luật còn rất ít, các loại báo tập chí còn nghèo nàn.

- Phong trào đọc sách trong toàn trường còn yếu. Mới chỉ dừng lại cho GV mượn.Học sinh chỉ mượn sách giáo khoa và truyện.

II. PHẦN HÀNH ĐƯỢC GIAO:

  • Nhân viên thư viện.

III: CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT:

* Chỉ tiêu phấn đấu: Xây dựng và  duy trì thư viện đạt chuẩn năm học 2018 - 2019 .

IV: CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THEO CÁC CHUẨN THƯ VIỆN.

1. Tăng cường sách, báo, tạp chí.

- Có kế hoạch mua bổ sung sách hàng năm, đủ, kịp thời, trên cơ sở kiểm kê cuối năm.

- Sách giáo khoa:

+ Mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa.

+ Có tủ sách giáo khoa, tủ  tham khảo nghiệp vụ , tủ sách pháp luật.

+ Củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung, tiết kiệm kinh phí để mua bổ sung làm phong phú số lượng sách. Tổ chức bảo quản, thanh lý sách không còn giá trị sử dụng.

+ Thực hiện tốt 2 phương thức phát hành sách giáo khoa trong trường học. Cho mượn, Đảm bảo 100% học sinh, giáo viên có đủ sách.

- Sách nghiệp vụ:

+ Phải đủ cho mỗi GV có 01 bản và 03 bản lưu trong thư viện, mua bổ sung thường xuyên để đáp ứng đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh.

- Sách tham khảo:

+ Các sách công cụ, tra cứu: Từ điển, tác phẩm kinh điển - mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.

+ Sách tham khảo các môn học - mỗi tên sách có tối thiểu từ 3- 4 bản trở lên.

+ Sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ của các môn học - mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.

+ Sách phục vụ các nhu cầu về mở rộng nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi - mỗi tên sách có từ 3-  4 bản trở lên

và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

2/ Nâng cao trình độ cán bộ thư viện và xây dựng lực lượng cộng tác viên:

Theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm, tổ chức giới thiệu sách, kinh nghiệm sắp xếp và tổ chức hoạt động thư viện....do Phòng GD - ĐT tổ chức nhằm nâng cao trình độ công tác thư viện.

Xây dựng mỗi lớp từ 1 đến 2 cộng tác viên để giúp hoạt động thư viện giới thiệu sách, nhằm phát triển phong trào đọc sách,  tài liệu trong thư viện.

3/ Cơ sở vật chất Thư viện:

Đẩy mạnh tham mưu với BGH nhà trường xây dựng CSVC thư viện theo QĐ 01/ BGD - ĐT có đủ phòng đọc, kho chứa, tủ giá và các phương tiện khác để phục vụ bạn đọc như:

- Như  diện tích  phòng thư viện tối thiểu là 50 m2, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Thư viện đạt chuẩn Quốc gia phải có phòng đọc cho GV  tối thiểu 20 chỗ ngồi, có nơi làm việc của cán bộ Thư viện,còn đối với học sinh tối thiếu 50 chố ngồi,

- Trang thiết bị chuyên dung:

+ Có giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để đựng , trưng bày sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh GD, băng đĩa giáo khoa.

+ Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc.

+ Trang bị máy vi tính tạo thuận lợi cho công việc quản lý tài sản, sách, báo, tài liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc.

- Thư viện nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của Thư viện như: Các loại sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ mượn sách của GV, học sinh, sổ lưu giữ các biên bản hóa đơn nhập sách.

- Có tủ mục lục, bảng để giới thiệu sách mới với bạn đọc.

4/ Hoạt động nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của Thư viện , quản lý thư viện:

Cán bộ thủ thư phải nắm số SGK cũng như tình hình bảo quản sử dụng trong học sinh. Năm nhu cầu đọc sách của GV để mua bổ sung, phát huy tác dụng của sách hiện có bằng việc tuyên truyền, giới thiệu sách.

Các loại sách trong thư viện phải được phân loại, đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện.

Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn GV, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện.

Phấn đấu 100% GV và 80% HS trở lên thường xuyên sử dụng sách báo của Thư viện.

Tổ chức kiểm tra sách giáo khoa của học sinh để nâng cao ý thức bảo quản sách.

Duy trì tốt các buổi đọc sách trong giờ ra chơi. Phải tổ chức việc đọc sách, mượn sách, quy định thời gian mượn đối với từng loại sách, không để GV giữ sách của thư viện ảnh hưởng đến việc sử dụng sách của bạn đọc.

Có kế hoạch tuyên truyền và phát huy việc sử dụng sách theo chuyên đề: Sách truyện thiếu nhi, sách pháp luật, sách Bác Hồ ... tùy theo chủ điểm hoạt động mà phát động việc đọc sách theo chuyên đề.

Tổ chức quản lý: Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp về công tác thư viện, tổ chức kiểm tra và chỉ đạo hoạt động thư viện sát sao theo kế hoạch. Hàng kỳ, hàng năm đều kiểm kê tài sản của thư viện.

Năm học  2018 – 2019 thư viện  tiếp tục mua bổ sung  thêm vốn tài liệu   như sách tham khảo, sách pháp luật. Thư viện dần từng bước được cải tiến, khoa học và nâng cao nhằm tăng cường phục vụ  bạn đọc ngày càng tốt hơn, duy trì thư viên đạt chuẩn quốc gia.

Công tác bạn đọc:

* Về số lượng bạn đọc sử dụng tài liệu của thư viện.

Số bạn đọc là CB, GV, NV

Khối

Số bạn đọc học sinh

Ghi chú

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

19

100

6

48

89

TSHS: 54

 

 

7

40

93

TSHS: 43

 

 

8

56

90.3

TSHS: 62

 

 

9

45

82

TSHS: 55

 

 

Cộng

192

88,3

TSHS toàn trường 214

-  Phát động phong trào mượn  sách tham khảo, thường xuyên giới thiệu sách mới đến bạn đọc.

-  Thư viện mở cửa 5 ngày trong tuần.

Hoạt động thư viện:

-  Thư viện thành lập tổ cộng tác viên thư viện trong giáo viên, học sinh để nhằm cho hoạt động được tốt hơn và phát triển phong trào đọc sách báo tài liệu trong nhà trường.

Tóm lại,  Công tác thư viện được nhà trường chú trọng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tham khảo tài liệu của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ  của năm học.

VI. Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019.

1. Phương hướng:

- Duy trì tủ sách giáo khoa dùng chung.

- Tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa. Nhất là học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, chăm học.

- Tuyên truyền cho học sinh nhận thức được vai trò đọc sách, giá trị của sách đối với việc học tập.

-  Thường xuyên bổ sung sách nghiệp vụ, sách tham khảo mới cho thư viện, chỉ tiêu sách giáo viên đạt 100%, sách tham khảo đạt bình quân 3- 4 quyển/học sinh.

- Tiếp tục trang bị và bổ sung sách cho tủ sách pháp luật, tủ sách Bác Hồ trong nhà trường.

- Tăng cường việc phục vụ công tác bạn đọc và công tác bảo quản tài liệu.

- Thường xuyên giới thiệu sách đến bạn đọc và biên soạn các thư mục giới thiệu sách.

- Kiểm tra sách của học sinh mỗi học kỳ 2 lần. Đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa.

- Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ, tổ chức kiểm kê thư viện, thanh lý sách, báo cũ lạc hậu theo đúng quy định.

2. Công tác mượn sách của giáo viên.

-  Mọi cán bộ,  giáo viên trong trường đều được mượn sách, báo và tài liệu để đọc tại chỗ hoặc đưa về nhà để nghiên cứu và học tập.

-  Cán bộ, giáo viên mượn và trả sách theo đúng quy định (Đối với sách giáo khoa phải mượn đầu kì, đầu năm học và trả khi kết thúc học kì, trước khi về nghỉ hè).

-  Khi mượn sách phải bảo quản, giữ gìn sách cẩn thận. Nếu làm hư hỏng thất lạc phải bồi thường tiền cho thư viện với giá, hoặc gấp đôi giá thư viện mua vào.

3. Công tác mượn sách của học sinh.

- Học sinh  được mượn và thuê sách theo nhu cầu.

- Đối với sách giáo khoa, học sinh thuê để học tập trong 1 năm học thì phải nộp tiền hao mòn cho nhà trường 1 bộ 30.000đ/1 học sinh. Trong quá trình mượn trả phải theo  quy định của thư viện, (chỉ riêng sách giáo khoa). Ngoài ra nếu học sinh làm mất, rách, hay viết, tẩy xóa sách thì phải nộp tiền bằng giá trị của quyển sách đó.

VII. Ý Kiến đề xuất.

Do tỷ lệ sách pháp luật , sách tham khảo  theo chủ đề, chủ điểm còn ít  nên kính mong ban lãnh đạo tạo điều kiện để thư viện trong năm bổ sung thêm sách tham khảo  theo chủ đề, chủ điểm và  xây dựng được tủ sách pháp luật trong nhà trường phong phú hơn.

VIII. Kế hoạch trọng tâm tháng:

Tháng

Kế hoạch trọng tâm của  thư viện

8/2018

- Sắp xếp phòng TV ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp

- Kiểm tra lại tình hình kho sách

- Phục vụ việc GV, học sinh mượn SGK, STK, SNV

- Lập bảng  kế hoạch & báo cáo đầu năm.

- Kiểm tra sách GK và đồ dùng học tập của HS.

- Lập kế hoạch mua bổ sung các loại sách theo kế hoạch.

9/2018

- CBTV xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học 2018 - 2019

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm báo  cáo cho nhà trường về tình hình sử dụng sách GK của học sinh và giáo viên, và học sinh.

- Cho học sinh đăng ký tài liệu địa phương.

10/2018

-  Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện.

- Hướng ứng tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.

-  Triển khai các hoạt động thư viện đi vào nề nếp.

- Tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm.

-  Mua bổ sung sách cho thư viện .

-  Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

-  Có kế hoạch bảo quản kho sách trong mùa mưa, bão.

- Cặp nhật phần mền phân hệ thư viện về các số liệu.

11/2018

- Bổ sung các loại sách tham khảo phục vụ cho việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các khối lớp.

- Giới thiệu sách, báo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Nếu có tài liệu theo chủ đề.)

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm phiếu mô tả sách  khi có sách mới.

- Cặp nhật phần mền phân hệ thư viện về tình hình mượn của GV, HS.

12/2018

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Tự kiểm tra, đánh giá thư viện theo chuẩn.

-  Bao bọc lại một số sách TK, SNV

- Phục vụ cho GV mượn sách HKII

- Làm phiếu mô tả sách .

- Tuyên truyền phục vụ đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi mượn sách tham khảo để học.

 

1/2019

- Cho giáo viên và học sinh mượn SGK, STK phục vụ học kì II

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Giới thiệu một số sách tham khảo .

- Báo cáo sơ kết hoạt động thư viện.

- Làm phiếu mô tả sách .

2/2019

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm phiếu mô tả sách .

- Sắp xếp, tu bổ lại sách học sinh trả của sách học kỳ I

3/2019

- Giới thiệu một số sách tham khảo phục vụ dạy và học

- Tăng cường cho đội tuyển học sinh giỏi mượn sách bồi dưỡng.

-  Xử lý, sắp xếp sách, báo theo nghiệp vụ

- Phục vụ giáo viên, học sinh  mượn sách .

- Chuẩn bị hồ sơ cho đoàn kiểm tra thư viện.

4/2019

- Bổ sung sách mới : ôn tập HK II

- Giới thiệu tài liệu ôn tập và ôn thi đến GV & HS

- Thư viện có kế hoạch thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá thư viện trường học theo các chuẩn.

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách .

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để  đoàn kiểm tra thư viện.

- Kiểm tra, nhắc nhở học sinh bảo vệ sách GK.

-   Tổ chức tốt ngày sách Việt Nam.

 

 

5/2019

-  Nhắc nhở GV và HS trả sách mượn

-  Cập nhật lại sổ sách thư viện cuối năm

-  Kiểm kê lại tình hình kho sách

-  Báo cáo tổng kết năm học và thang điểm thi đua

-  Đặt kế hoạch đăng ký SGK hè

- Báo cáo kết quả hoạt động thư viện năm học 2017-2018 cho BGH, PGD.

- Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (Chú ý: vệ sinh, quản lí chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu..

6-7/2019

- Mua bổ sung sách GK nhăm phục cho năm học mới.

- Nghỉ hè

 

 PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thanh Lương

CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

 

Đinh Thị Kiều Oanh

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình