Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

NHÂN SỰ TỔ NĂM HỌC 2019 - 2020

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TỔ
NĂM HỌC 2019 - 2020

TT

Họ tên

Chuyên môn

Chức vụ

Ảnh

1

NGUYỄN HẢI LÝ

SĐT: 0914.560.129

Email: nhly_thcsth@quangbinh.edu.vn

CĐSP Toán – Tin

ĐHSP Tin học

Tổ trưởng

2

LÊ VIỆT ĐỨC

SĐT: 0858.770.216

Email: lvduc_thcsth@quangbinh.edu.vn

ĐHSP TDTT

Tổ phó

3

PHAN THỊ MINH

SĐT: 0396.113.886

Email: phanminh0302@gmail.com

CĐSP Sinh – KTNN

ĐHSP Sinh học

Tổ phó

4

TRẦN ĐỨC TOÀN

SĐT: 0859.795.100

Email: ...............@gmail.com

CĐSP Toán – Lí

ĐHSP Toán - Tin

Giáo viên

5

TRẦN THỊ HỒNG HỢP

SĐT: 0869.277.831

Email: tthhop_thcsth@quangbinh.edu.vn

CĐSP Toán – Lí

ĐHSP Toán học

Giáo viên

6

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

SĐT: 0949.337.599

Email: nguyenthanhhang0807@gmail.com

ĐHSP Hóa học

Giáo viên

7

NGUYỄN HỮA THẮNG

SĐT: 0919.972.213

Email: nguyenthangkddktnkm2v@gmail.com

ĐHSP Công nghệ

Nhân viên

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình